Thứ Ba, 29 tháng 5, 2018

Doanh nghiệp nhỏ của chủ sở hữu giới thiệu về seo

Kiến thức phổ biến là Google là công cụ tìm kiếm được sử dụng nhiều nhất trên Internet và một lượng lớn lưu lượng truy cập đến bất kỳ trang web nào. Nhưng rất ít người nhận ra rằng giá trị được đặt trên trang đầu của Google có thể dành cho một doanh nghiệp nhỏ.

Xem thêm: trungdan.com

Thứ Hai, 28 tháng 5, 2018

Cách quản lý/thêm mới Categories trong worpress

Categories là các chuyên mục được tạo ra để phân loại các bài viết được tạo ra trong WordPress. Tags là một loại chuyên mục đặc biệt và linh động hơn so với Categories.
Để bạn có thể hiểu rõ, chúng ta sẽ cùng tham khảo một ví dụ.


1. Ví dụ minh họa về sự khác nhau giữa Categories và Tags

Mình tạo mới một bài viết "Hướng dẫn cách cài đặt WordPress". Nội dung chính của bài viết này gồm 3 phần:

Phần 1: Hướng dẫn bạn tải và cài đặt phần mềm XAMPP
Phần 2: Hướng dẫn bạn tạo mới Cơ sở dữ liệu MySQL
Phần 3: Hướng dẫn bạn cách cài đặt WordPress.

Mình tạo mới một chuyên mục "WordPress" và cho bài viết này vào chuyên mục đó.  Vậy, chủ đề chính của bài viết là "WordPress". Và có 3 vấn đề chính được đề cập trong chủ đề "WordPress" là "phần mềm XAMPP", "Cơ sở dữ liệu MySQL" và "cài đặt WordPress". 

Nếu người đọc muốn tìm đọc các chủ đề liên quan đến "WordPress", họ sẽ nhấp chuột vào mục "WordPress" trên thanh menu. Nhưng nếu người dùng muốn đọc thêm về cách sử dụng "phần mềm XAMPP", họ sẽ tìm ở đâu các bài viết về chủ đề đó, nếu bạn không tạo thêm một chuyên mục có tên "XAMPP" để chứa các bài viết đó. Bạn sẽ phải tạo thêm rất nhiều chuyên mục để chứa các vấn đề chính trong các bài viết.

Vậy, thay vì phải tạo thêm vô số các chuyên mục, bạn sẽ chỉ cần tạo một chuyên mục chính là "WordPress" và hiển thị lên thanh Menu. Tiếp đó, bạn tạo ra các Tags là "phần mềm XAMPP", "Cơ sở dữ liệu MySQL", "Cài đặt WordPress". Các Tags này không hiển thị trên Menu mà chúng thường hiển thị bên dưới nội dung bài viết. Khi người dùng nhấp vào tag "Phần mềm XAMPP", họ sẽ đọc được tất cả các bài viết liên quan đến phần mềm XAMPP. Chúng là các bài viết cùng được gắn tag "Phần mềm XAMPP" trong bài viết.2. Quản lý và thêm mới các chuyên mục (Categories)

2.1. Thêm mới các chuyên mục (Categories)

Bạn cần tìm các chủ đề chính để phát triển Website của mình. Và bạn tạo các chuyên mục theo các chủ đề đó và hiển thị chúng lên thanh Menu của giao diện Website. Vì vậy, số lượng các chuyên mục (Categories) thường không nhiều và thường được tạo ra trước khi bạn tạo mới các bài viết.

Giả sử mình sẽ tạo mới chuyên mục "WordPress" và trong chuyên mục này chứa 2 chuyên mục con là : "WordPress Plugin" và "WordPress Theme". Mình sẽ làm như sau:

1. Chọn Posts » Categories để tới trang quản lý các chuyên mục.
2. Trong mục Name, bạn nhập tên chuyên mục là "WordPress"
3. Trong mục Slug, bạn nhập vào tên slug của Categories. Nếu bạn không điền vào mục này, tên slug sẽ mặc định là "wordpress". Nếu bạn muốn sử dụng slug khác cho Category "WordPress" này, bạn cần điền vào tên khác, giả sử như "chuyen-muc-wordpress".


4. Parent: Chọn là "None" do chuyên mục "WordPress" là chuyên mục lớn nhất.
5. Description: Nhập đoạn mô tả về chuyên mục "WordPress" trong mục này.
6. Nhấn Add New Category để thêm mới chuyên mục "WordPress" này.
Tiếp tục, bạn tạo thêm chuyên mục con là "WordPress Plugin".

1. Bạn điền tương tự như trên, tuy nhiên, trong mục Parent, thay vì chọn "None", bạn chọn "WordPress" vì WordPress là chuyên mục cha chứa chuyên mục "WordPress Plugin".


2. Sau khi tạo xong, bạn sẽ thấy chuyên mục "WordPress Plugin" được tạo ra và "WordPress Plugin" là một chuyên mục con chứa trong chuyên mục "WordPress".
Tương tự, bạn cũng tạo chuyên mục "WordPress Theme". 

Sau khi bạn tạo thành công 3 chuyên mục. WordPress là chuyên mục cha. WordPress Plugin và WordPress Theme là chuyên mục con. Bạn sẽ tạo 3 menu có tên tương ứng ( Bạn có thể tham khảo cách tạo Menu trong WordPress trong bài viết Hướng dẫn tạo Menu cho WordPress). Kết quả là:


Khi bạn di chuột đến Menu WordPress, 2 Menu con của Menu "WordPress" là "WordPress Plugin" và "WordPress Plugin" hiển thị ra. Các Menu này đều trỏ đến chuyên mục (Categories) có tên tương ứng. Bạn nhấp chuột vào Menu "WordPress Plugin" để xem tất cả các bài viết thuộc chuyên mục "WordPress Plugin".

2.2. Quản lý/chỉnh sửa các chuyên mục (Categories) được tạo

Dưới đây là màn hình quản lý các chuyên mục được tạo.

1. Name: Hiển thị tên các chuyên mục.
2. Description: Hiển thị mô tả của chuyên mục. Do lúc tạo Category, mình không thêm vào đoạn mô tả cho Category đó nên phần này trống.
3. Slug: Hiển thi tên Slug của chuyên mục (Category).
4. Count: Hiển thị số bài viết hiện có trong 1 chuyên mục.


5. Để xóa nhiều chuyên mục cùng lúc, bạn đánh dấu vào các chuyên mục cần xóa.
6. Trong danh sách Bulk Actions, bạn chọn Delete
7. Nhấn Apply để xóa các chuyên mục được chọn.
Khi bạn di chuột tới một chuyên mục, bạn sẽ thấy hiển thị lên 4 mục:

Edit: Nhấp chuột vào Edit để chỉnh sửa lại chuyên mục (Sửa tên, slug, chọn chuyên mục cha trong Parent, sửa lại mô tả và nhấn Update để lưu lại thông tin sửa đổi).
Quick Edit: Sửa nhanh tên Category và slug » Nhấn Update Category để lưu lại thông tin chỉnh sửa.
Delete: Xóa chuyên mục đang trỏ tới (Gallery).
View: Xem nội dung chuyên mục trên Website.


Bạn nhập chính xác từ hoặc cụm từ cần tìm kiếm » Nhấp chuột vào nút Seach Categories, bạn sẽ nhận được kết quả là các Category có chứa từ (cụm từ) đó.

3. Quản lý và thêm mới các Tags

Bạn cũng tạo Tags tương tự với Categories

1. Chọn Posts » Tags
2. Name: Điền tên Tag vào
3. Slug: Điền tên Slug vào
4. Description: Nhập mô tả thẻ Tags
5. Nhấn Add New Tag để thêm mới thẻ Tag "phần mềm XAMPP"


6. Sau khi tạo thành công, bạn nhìn sang bên phải sẽ thấy thẻ Tag "Phần mềm XAMPP" được tạo ra.
 Thường thì mình không hay tạo mới thẻ Tags theo cách này, mà thêm mới các thẻ Tag trong quá trình tạo và chỉnh sửa bài viết.
4. Tạo nhanh chuyên mục (Categories) và Tags trong quá trình thêm mới/chỉnh sửa bài viết
Thay vì tạo các Categories và Tags như trên, bạn cũng có thể tạo nhanh các Category và Tag trong quá trình thêm mới/ chỉnh sửa bài viết.Giả sử mình đang tạo mới môt bài viết:

1. Bạn chọn Posts » Add New để thêm mới bài viết
2. Sau khi hiển thị màn hình thêm mới bài viết, bạn soạn thảo nội dung bài viết, tiêu đề, lựa chọn định dạng bài viết trong mục Format. Đến phần Categories, bạn đánh dấu vào các chuyên mục chứa bài viết bạn đang tạo. Nếu bạn cần tạo nhanh 1 chuyên mục, bạn cần nhấp chuột vào "+Add New Category"
3. Bạn nhập tên chuyên mục vào ("Kiến thức WordPress")
4. Bạn chọn chuyên mục cha của chuyên mục vừa tạo (Trong hình, mình tạo mới chuyên mục "Kiến thức WordPress" và chuyên mục này nằm trong chuyên mục "WordPress"). Nếu bạn chọn Parent Category, chuyên mục vừa tạo sẽ là chuyên mục lớn và không thuộc bất kể chuyên mục nào cả.
5. Nhấn Add New Category để thêm mới chuyên mục "Kiến thức WordPress"


6. Tags: Bài viết trong ví dụ này đề cập đến 2 vấn đề chính là Categories và Tags. Vậy nên, mình sẽ điền là "Categories,Tags". Mỗi thẻ Tag sẽ cách nhau dấu ","
7. Nhấn Add để thêm mới 2 thẻ Tag "Categories" và "Tags". Nếu các bài viết khác cũng viết về các thủ thuật sử dụng Categories, bạn cũng sẽ thêm mới thẻ "Categories" vào các bài viết đó. Khi người dùng chọn thẻ "Categories" ở bên dưới nội dung bài viết, họ sẽ xem được tất cả các bài viết có nội dung liên quan đến "Categories" (nói cách khác, họ sẽ thấy tất cả các bài viết cùng được gắn thẻ "Categories" trên nó).


Vậy là bạn đã tìm hiểu chi tiết về cách tạo và quản lý các chuyên mục (Categories) và các Tags. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.

Thứ Sáu, 25 tháng 5, 2018

Cách tối ưu hóa các trang sản phẩm của trang web của bạn để tăng chuyến đối

Trang sản phẩm của trang web của bạn là một phần cực kỳ quan trọng trong kênh bán lẻ của bạn. Đây là nơi khách hàng của bạn thường xuyên nhất quyết định mua, vì vậy bạn không thể bỏ qua chúng. Dưới đây là cách bạn có thể tối ưu hóa các trang sản phẩm của mình để chuyển đổi nhiều khách truy cập hơn và kiếm được nhiều tiền hơn.

Xem thêm: trungdan.com

Thứ Năm, 24 tháng 5, 2018

Những năm bảng tiếp thị tiếp tục kỹ thuật số cho doanh nghiệp nhỏ trying to break out

Không có thứ như một doanh nghiệp nhỏ trên Internet. Đấu trường kỹ thuật số là bộ cân bằng tối ưu cho phép các thương hiệu nổi tiếng thu hút đôi mắt giống như các tập đoàn lớn.

Tất nhiên, có hay không thực sự xảy ra tất cả đi xuống như thế nào thành công các doanh nghiệp nhỏ có thể sử dụng các nền tảng có sẵn và thu hút mắt phải.

Làm chủ kỹ thuật số tiếp thị là một nghệ thuật tinh tế đòi hỏi các doanh nghiệp nhỏ phải cắt giảm thông qua tiếng ồn của internet và tiếp cận đúng người. Nó đòi hỏi một cách tiếp cận ổn định, chuyên dụng và tương tác hàng ngày. Thương hiệu phải mang tính xã hội, có thể nhìn thấy và sáng tạo để thoát ra khỏi gói và tìm đủ khách hàng để duy trì tăng trưởng của họ.

Xem thêm: trungdan.com

Thứ Tư, 23 tháng 5, 2018

Hướng dẫn chi tiết SEO video Youtube

Sau khi đã tạo được một video với chất lượng thì đây là lúc bạn cần thực hiện công việc SEO video Youtube nếu bạn muốn có được nhiều lượt xem nhằm mục đích kiếm tiền thông qua chương trình quảng cáo Google Adsense.


Trong bài viết này Ngọc sẽ hướng dẫn bạn cách SEO video Youtube lên top trên cả Google và Youtube, 2 công cụ tìm kiếm lớn nhất hiện nay.


Nhưng trước khi đi vào từng bước để SEO video Youtube thì bạn hãy cùng xem một chút kết quả của Ngọc.

Ví dụ nên dưới đây là một video mà Ngọc đã đứng top 3 ngay trên Youtube với một từ khoá rất cạnh tranh đó chính là “Google Adsense là gì?”


Top 3 với từ khoá trên kết quả tìm kiếm tại Youtube

Có một câu hỏi thường gặp đó là…


YOUTUBE XẾP HẠNG VIDEO CỦA BẠN DỰA TRÊN NHỮNG YẾU TỐ NÀO?

#1: Càng nhiều người xem càng tốt: Khi bạn gõ bất cứ một từ khóa nào đó vào ô tìm kiếm trên Youtube, bạn sẽ nhận được kết quả sắp xếp theo lượt view. Càng nhiều lượt xem thì cơ hội video của bạn đứng đầu càng cao.

#2: Càng nhiều bình luận (comment) càng tốt: Giống như các bình luận trên blog, nếu video nhận được nhiều bình luận chứng tỏ video đang thu hút được sự quan tâm của người xem. Và video của bạn cũng sẽ được xếp hạng cao hơn, do đó hãy khơi mào cho một cuộc bình luận ngay bên dưới video của bạn

#3: Lượt share: Có bao nhiêu người đã chia sẻ video của bạn lên các mạng xã hội như Facebook hay Google+?

#4: Đăng ký theo dõi kênh: Nếu có một ai đó đăng ký theo dõi kênh của bạn sau khi xem video thì đây là một tín hiệu tốt cho Youtube thấy rằng video của bạn có nội dung hấp dẫn

#5: Video dài dễ nhận được xếp hạng cao: Giống như nội dung văn bản, nội dung dài luôn được đánh giá cao. Do đó nên tạo ra video tối thiểu 5 phút hoặc hơn.

Thử gõ từ khóa “SEO video Youtube” bạn sẽ thấy các video với thời gian dài, nhiều lượt view, like, share và comment luôn được đứng ở đầu trang???

Ok. Bây giờ là lúc bạn cần tìm hiểu từng bước để đảm bảo video của bạn luôn đạt thứ hạng cao

Xem video hướng dẫn cách SEO video Youtube ngay bên dưới đây:


Và cũng đừng bỏ qua các thông tin chi tiết ở phần dưới bạn nhé!

1. NGHIÊN CỨU TỪ KHOÁ SEO VIDEO YOUTUBE

Cũng giống như công việc SEO đơn thuần, SEO video Youtube cũng cần bắt đầu với việc nghiên cứu từ khoá.

Mục tiêu của việc này như Ngọc đã nói ở trên đó là để video của bạn có thứ hạng cao trên kết quả tìm kiếm của cả Youtube lẫn Google.

Google có khả năng đưa các video vào kết quả tìm kiếm ngay tại trang đầu, bạn có tin không?

Video xuất hiện nay tại trang 1 trên kết quả tìm kiếm của Google

Trong quá trình làm công việc SEO video lên top Ngọc phát hiện ra rằng Google “rất thích” xếp hạng các video được tối ưu với những loại từ khoá sau:

Làm thế nào… (Làm thế nào để cài đặt WordPress)
Đánh giá… (Đánh giá chất lượng hosting A Small Orange)
… là gì (Google AMP là gì?)
Hướng dẫn… (Hướng dẫn cài đặt theme WorkPress)
Video hài hước (Tổng hợp video hài hước nhất 2016)
Vì sao điều này quan trọng?

Nếu bạn chỉ seo video để có thứ hạng cao trên Youtube thôi mà không cố gắng xếp hạng video trên kết quả tìm kiếm của Google thì bạn đang bở lỡ khá nhiều lượt view.

Tải lên một video trên kênh Youtube bạn có khả năng tiếp cận người xem ngay cả trên công cụ tìm kiếm Google vì đơn giản Youtube thuộc sở hữu của Google.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÌM TỪ KHOÁ SEO VIDEO YOUTUBE ?

Cách đơn giản nhất đó là sử dụng Google Search Box sau đó gõ từ khoá liên quan đến chủ đề video của bạn đang cần SEO

Xem kết quả tìm kiếm nếu có bất cứ video nào được xếp hạng, đó chính là từ khoá bạn có thể tối ưu để SEO video Youtube.

Dưới đây là một ví dụ.


Một khi bạn đã tìm thấy từ khoá cho video, sau đó bạn cần kiểm tra xem số lượng tìm kiếm với từ khoá đó là bao nhiêu.

Cách đơn giản nhất để làm việc này là sử dụng công cụ Google Keyword Planner


Đối với từ khoá mục tiêu để seo video bạn chỉ cần số lượng tìm kiếm trên Google ít nhất từ 300 – 400 là có thể thực hiện công việc SEO video Youtube được rồi.

Vì sao? Đơn giản Google Keywork Planner cho thấy lượng tìm kiếm một tháng trên Google là 300 – 400 thì tất nhiên từ khóa đó sẽ có lượng tìm kiếm cao hơn trên Youtube rất nhiều lần.


2. TỐI ƯU VIDEO CHUẨN SEO

Ngọc đã có một bài rất chi tiết về cách tối ưu video chuẩn SEO nhằm hỗ trợ cho công việc SEO video Youtube lên top. Tuy nhiên Ngọc muốn nhấn mạng rằng video có chất lượng âm thanh, hình ảnh cao, nội dung dài và hấp dẫn sẽ dễ lên top hơn.

Đặt tên cho tập tin video có chứa từ khóa là một cách khôn ngoan mà bạn thông báo với Youtube rằng video của bạn có nội dung gì.

Ví dụ nếu bạn muốn sếp hạng cho từ khóa “hướng dẫn đăng ký Payoneer” thì hãy chắc chắn video của bạn có tên đại loại như file hình dưới đây:


Ngoài ra bạn cũng có thể click chuột phải vào file video sau đó chọn Properties -> tại Tab Details bạn nhập tên cho video, tag,… trước khi tải nó lên Youtube.

3. TIÊU ĐỀ VIDEO

Tiêu đề của video của bạn phải dài ít nhất 5 từ và không nên quá 66. Bằng cách đó, bạn có thể bao gồm từ khóa đầy đủ của bạn nhưng đừng nhồi nhét từ khóa quá mức

Ví dụ, tiêu đề video bên dưới của Ngọc là 6 từ trong đó chỉ có 4 từ đầu tiên là từ khóa mục tiêu Ngọc muốn nhắm đến:


Lưu ý: Tương tự như cách đặt từ khóa trong tiêu đề của bài viết, khi bạn đặt từ khóa ngay ở đầu của tiêu đề sẽ có lợi hơn khi bạn đặt ở giữa hoặc ở cuối. Sử dụng dấu phẩy “,” cũng là cách bạn thêm các từ khoá vào trong tiêu đề video

4. MÔ TẢ THÔNG TIN VIDEO

Mô tả video là việc rất quan trọng.

Vì Google và YouTube không thể “xem” video, do đó thuật toán chỉ dựa vào mô tả văn bản của bạn để xác định nội dung của video.

Dưới đây là những hướng dẫn cơ bản cho các mô tả:

Đặt liên kết của bạn ở ngay đoạn đầu của video (điều này tối đa hóa CTR cho trang blog của bạn)
Bao gồm các từ khóa trong 25 từ đầu tiên
Hãy mô tả ít nhất 250 từ
Lặp lại các từ khóa của bạn 3-4 lần
Đặt từ khoá ở đoạn đầu và đoạn cuối là cách rất tốt để seo video trên Youtube
Hãy xem ví dụ về cách Ngọc mô tả một video ở hình dưới đây. Với thao tác đặt link về blog Ngọc đã nhận được rất nhiều lượt truy cập từ việc click vào link trong đoạn mô tả.


Bây giờ công việc cuối cùng là nhấp vào nút xuất bản để video của bạn được hiển thị trên Youtube.

5. TAGS

Có một thực tế rất nhiều bạn coi tag là không quan trọng với công việc SEO video Youtube nhưng đối với Ngọc thì hoàn toàn ngược lại.

Tag video hỗ trợ rất tốt để tăng view cho video của bạn, do đó hãy đảm bảo rằng gắn các tag có chứa từ khoá cần SEO cho video. Bên dưới là cách Ngọc gắn tag cho video với từ khoá “tối ưu video chuẩn seo”


Tag video còn giúp bạn có những gợi ý tại thanh slidebar bên tay phải mỗi khi người dùng xem các video có các thẻ tag liên quan giống như thẻ tag của bạn.

Đây là cách bạn tiếp cận được với rất nhiều người dùng trên Youtube.


NHÚNG VIDEO CỦA BẠN VÀO BLOG VÀ CHIA SẺ LÊN CÁC MẠNG XÃ HỘI

Bất cứ khi viết một bài nào đó trên blog hãy tự hỏi: Tôi có thể nhúng video nào của tôi để minh họa cho bài viết?

Nếu bạn để ý và thường xuyên theo dõi các bài viết của Ngọc thì chắc chắn không ít lần bạn thấy các video xuất hiện trong nội dung bài viết phải không?

Cũng đừng quên sau khi tải video lên Youtube hãy chia sẻ ngay lên các mạng xã hội, càng nhiều lượt view, like, share và comment thì công video của bạn càng dễ “bật top”


Chia sẻ video của bạn lên các mạng xã hội cũng giúp tăng view và thu hút thêm bình luận, đăng ký kênh…


LỜI KẾT

Trên đây là những cách đơn giản nhất để bạn SEO video Youtube nhằm đạt được thứ hạng cao trên cả Youtube và Google. Điều cuối cùng nếu bạn muốn thành công trên Youtube thì hãy tạo ra những video có nội dung hấp dẫn. Youtube là một mạng xã hội có tính cạnh tranh cao do đó nếu video của bạn vẫn chưa nhận được đủ số lượng view thì cũng đừng quá nản. Hãy kiên trì đến khi nào thành công mới thôi!

Kinh nghiệm SEO video Youtube lên top của bạn là gì? Bạn cũng có thể giúp Ngọc bằng cách chia sẻ bài viết này lên Facebook, Google+ bằng cách click và các biểu tượng tương ứng.

Thứ Ba, 22 tháng 5, 2018

Tùy chọn nội dung vs tìm kiến công nghệ tìm kiểm

Tiếp thị nội dung là một chiến lược tiếp thị trực tuyến phổ biến và hiệu quả, nhưng ngay cả khi bạn có nội dung tuyệt vời và mang tính thông tin nhất, bạn sẽ không thể làm điều đó tốt nếu mọi người không thể tìm thấy nó. Đó là nơi tối ưu hóa nội dung và Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm đi vào để tạo sự khác biệt - nhưng chỉ vì bạn tập trung vào SEO và từ khóa, không có nghĩa là bạn đang thực sự tối ưu hóa nội dung của mình. Hãy xem xét sự khác biệt giữa SEO và tối ưu hóa nội dung và cách bạn có thể sử dụng cả hai để tạo nội dung độc quyền dễ dàng cho đối tượng mục tiêu của bạn tìm thấy.

Thứ Hai, 21 tháng 5, 2018

Những tùy chọn website doanh nghiệp nhỏ, Những cần thực hiện của bạn là gì?

Bài viết này ban đầu được xuất bản, cung cấp các doanh nghiệp vừa và nhỏ với những hiểu biết chiến lược và thông minh về các công nghệ và xu hướng tiếp thị sẽ mang đến cho họ lợi thế cạnh tranh, được mang đến cho bạn bởi Booker.

Xem thêm: trungdan.com

Các trang web thường là neo cho các dịch vụ kỹ thuật số SMB. Một cuộc khảo sát từ InfusionSoft / LeadPages cho thấy 71,6% doanh nghiệp vừa và nhỏ có trang web. Trong số này, 75% xem chúng như một phương tiện tiếp thị.

Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2018

SEO cho năm 2018: Những điều bạn cần biết để chuẩn bị trang web doanh nghiệp tại việt nam

Tận dụng tiếp thị kỹ thuật số để đạt được các cơ hội kinh doanh mới và cải thiện doanh thu ngày càng phổ biến giữa các doanh nghiệp thuộc mọi chủng loại và quy mô.

Xem thêm: https://trungdan.com

Tuy nhiên, nó không còn đủ để chỉ tạo một trang web, tạo ra nội dung phong phú và hữu ích, và được trên các mạng xã hội. Để luôn được tìm thấy trong các trang kết quả của công cụ tìm kiếm (SERPs), bạn phải liên tục tối ưu hóa trang web của mình.

Thứ Tư, 9 tháng 5, 2018

Các mẹo SEO hàng đầu để thúc đẩy doanh nghiệp tại việt nam

Sử dụng tối ưu hóa công cụ tìm kiếm để được xem

Tại thời điểm viết bài, trong chưa đầy một giây, Google cung cấp 1.240.000.000 kết quả cho từ ‘thủ công’. Cụm từ ‘mẫu đan’ cung cấp cho bạn 20.600.000 kết quả để tìm kiếm thông qua, và 'móc cho người mới bắt đầu' ping lại 20.300.000 kết quả.

Xem thêm: https://trungdan.com

Thứ Hai, 7 tháng 5, 2018

Một viễn cảnh mới về SEO cho các công ty B2B

Nó không còn về việc tối ưu hóa trang web của bạn để xếp hạng cho các từ khóa. Nhà báo Garrett Mehrguth giải thích tại sao các công ty B2B cần suy nghĩ khác về SEO.

Có một thời điểm khi xếp hạng số 1 cho một từ khóa là một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng theo đuổi - một thời điểm khi bạn có thể xây dựng một danh sách từ khóa, viết blog 300 từ và trang web của bạn sẽ thúc đẩy doanh nghiệp mới.

Xem thêm: https://trungdan.com

Thứ Bảy, 5 tháng 5, 2018

Phác thảo một chiến lược SEO mạnh mẽ để thống trị năm 2018

Lần này mỗi năm, các chuyên gia SEO đưa ra dự đoán của họ về điều lớn tiếp theo trong SEO là gì. Tuy nhiên, trong thực tế, không ai biết điều này sẽ là gì. Vì vậy, trong hướng dẫn này cho chiến lược SEO mạnh mẽ, tôi sẽ tập trung vào những gì đang hoạt động để bạn có thể chuẩn bị thống trị Google vào năm tới.

Xem thêm: https://trungdan.com

Thứ Năm, 3 tháng 5, 2018

Xu hướng thiết kế website hứa hẹn sẽ lên ngôi trong năm 2018

Là một công ty chuyên về thiết kế website, luôn nhanh chóng đón đầu những xu hướng thiết kế website mới nhất để tạo ra những sản phẩm bắt mắt, chuyên nghiệp và hiện đại cho khách hàng. Dưới đây là xu hướng thiết kế website hứa hẹn sẽ lên ngôi trong năm 2018. Đội ngũ chuyên viên của chúng tôi hoàn toàn có thể ứng dụng những mẫu thiết kế này vào sản phẩm thiết kế website theo yêu cầu cho khách hàng.

Xem thêm: https://trungdan.com

Featured Post

Những bộ hẹn giờ độc lạ nhiều chức năng mới của các công ty chế tạo

Những bộ hẹn giờ độc lạ nhiều chức năng mới của các công ty chế tạo...Các loại bộ hẹn giờ đóng ngắt thiết bị, đóng ngắt đèn. Hẹn giờ trễ cho...

Bài đăng phổ biến